פסיכולוגיה חיובית גישת החוזקות

מהו מרחב ההתפתחות המשמעותי ביותר של האדם? טיפוח חוזקותיו או תיקון חולשותיו?

התפיסה ההישרדותית על פיה העולם מסוכן ובכדי לשרוד בו צריך להתמקד בהימנעות מטעויות, יצרה בין השאר, ברב בני האדם את חוסר תשומת הלב לחזקותיהם אלא להיערכות לסכנה וההתמקדות בה. בעבר, העולם עסק בהישרדות ומאז, התמורות שחלו הן אדירות וחלק מפרדיגמות העבר כבר אינן רלבנטיות להווה.

הפסיכולוגיה החיובית שצמחה מתוך הצורך למנוע דכאון בעולם, התפתחה לגישה לפיתוח מדעי האושר ושמה דגש על כך שהחוזקות של הפרט הן המגדלור שלו ועל כן יש לייחס להן משמעות ולהתמקד בהן.

על פי גישת החוזקות והפסיכולוגיה החיובית, אם ניתן לחזקות אלה לבוא לידי ביטוי במלואן, נגביר תפוקות והצלחות, נפתח חוסן נפשי ונהיה מאושרים יותר. גישת החוזקות מתחום הפסיכולוגיה החיובית מראה במחקריה שהמרחב המשמעותי ביותר של התפתחות האדם הוא בטיפוח כישרונותיו, יותר מאשר בשיפור חולשותיו. מחקרים של מכון גאלופ העולמי מראים שאנשים המתמקדים בחוזקותיהם מדווחים על הנאה מאיכות חיים ברמה גבוהה פי 3 ועל רמת מחויבות גבוהה לתפקידם פי 6 מאחרים.

המסר המרכזי איננו התעלמות מהחולשות, אלא חשיבה מחודשת על חלוקת המשאבים והאנרגיה המושקעת בהם. אנשים המפתחים מודעות עצמית גבוהה לכישרונותיהם הטבעיים יחד עם הבנת המשמעות של כישרונות אלו בחייהם, מצליחים ליישם אותם באופן פרודוקטיבי ולהפכם לחוזקות.

בקרב מנהלים, הורים, מורים ואנשי מקצוע נוספים, טיפוח והעצמת החוזקות האישיות הן אבני הדרך המשמעותיות להתפתחות אישית ומקצועית. מסוגלות זו מתבססת על התייחסות לפרט כעתיר פוטנציאל. החוזקות הן שפה חדשה ליצירת נקודת מבט נוספת ומעוררת מחשבה ופעולה, להצלחה ברמה האישית והמקצועית. הסדנאות בתחום הפסיכולוגיה החיובית והחוזקות, כפי שמוצגות לפניכם, תחשופנה את המשתתפים לחמשת כישרונותיהם האישיים הדומיננטיים ותאפשר יצירת שפה חיובית ואפקטיבית ללמידה, להערכה הדדית ולהגברת ביצועים.

נושא הפסיכולוגיה החיובית בדגש על גישת החוזקות הוא נושא חדשני ומרתק המציע נקודת מבט נוספת על החיים ועל ההתנהלות בהם.

לפניכם מוצגות השיטות השונות לחשיפה והטמעת נושא החוזקות בארגונים.

הרצאת חוזקות

החוזקות כבסיס להתפתחות אישית ומקצועית – הרצאה מתחום הפסיכולוגיה החיובית מהו מרחב ההתפתחות המשמעותי ביותר של האדם – חיזוק חוזקותיו או תיקון חולשותיו? זוהי שאלה

לפרטים נוספים »
ייעוץ אישי מבוסס חוזקות

הייעוץ האישי ניתן למנהלים ועובדים בארגונים ולפרטים מהקהל הרחב, המבקשים להעמיק בחוזקותיהם ובהבנת משמעותן. ייעוץ למנהלים מתקיים כעבודה אישית, באמצעות פגישות 1:1, המותאמות לצרכים הייחודיים

לפרטים נוספים »
מאיץ החוזקות האישי

מבדק מזהה חוזקות ומפגש אישי לזיהוי ולהגברת השימוש בחוזקות שלך בחיים האישיים ובעבודה וירוס הקורונה יצר שינוי עולמי. בתקופה זו חוסר הוודאות מתעצם (שכן היה

לפרטים נוספים »
קורס חוזקות

החוזקות כבסיס לפיתוח אישי ומקצועי גישת החוזקות מענף הפסיכולוגיה החיובית מדגישה שהחזקות של האדם הן המגדלור שלו ועל כן יש לייחס להן משמעות ולהתמקד בהן.

לפרטים נוספים »