הרצאות

הרצאה – פונה לקהל משתתפים גדול וכוללת הרצאות פעילות במגוון נושאים

במהלך ההרצאות מועבר תוכן בנושא מבוקש וספציפי המאפשר חשיבה והסתכלות עמוקה יותר אודות הנושא, תוך מתן דוגמאות והסברים לאופי העבודה של קהל המשתתפים.
ההרצאה מציגה, ברב המקרים, מודל התנהגותי הממחיש את ההתייחסות לנושא ומזמין שימוש בו ככלי עבודה תפיסתי או התנהגותי.
ההרצאה משתפת את הקהל באמצעות צפייה בסרטים וניתוחם, התנסויות חוויתיות, תשאול מכוון ולעיתים אף עבודה בקבוצות קטנות.

הרצאת חוזקות

החוזקות כבסיס להתפתחות אישית ומקצועית – הרצאה מתחום הפסיכולוגיה החיובית מהו מרחב ההתפתחות המשמעותי ביותר של האדם – חיזוק חוזקותיו או תיקון חולשותיו? זוהי שאלה

לפרטים נוספים »
לחץ ושחיקה

פעמון הלחץ מלמד אותנו שעבודה בלחץ כשהיא במינון מתאים עשויה להיות מועילה, מדרבנת ומביאה לתוצאות רצויות, אולם לחץ מתמשך וברמה גבוהה גורם בדיוק למצב הפוך

לפרטים נוספים »
פרואקטיביות

פרואקטיביות על פי הגדרתה המילונית 'נקיטת יזמה ופעולה מראש'. משמעותה שכבני אנוש אנו אחראים לחיינו. התנהגותנו היא פועל יוצא של החלטותינו, ולא של התנאים בהם אנו

לפרטים נוספים »